غم

یادت هست اون روزهای بهار را ؛

شاخه ای گل سرخ برایت هدیه آوردم ؛

خواستی بگبریش ولی یاد داری چه شد ؟

همان وقت بادی آمد ؛

و تمام گلبرگهای آن گل نازنین را با خود به اطراف برد ؛

و من نگران از پرپر شدن گل عشقم به دنبال تک تک گلبرگها به این سو و آن سو شتافتم ؛

و دیدی چه شد ؟

وقتی همه آنها را یافتم خوشحال به سوی تو آمدم

ولی .....

ولی هرگز تو را نیافتم ؛

/ 4 نظر / 23 بازدید
آه شب

سلام دوست خوبم مطلبت خیلی قشنگ بود[گل]

آه شب

عشق همانطور که تاج بر سرتان می گذارد بر صلیبتان نیز می کشد عشق همانطور که شما را می پروراند شاخ وبرگتان را نیز می زند وهرس می کند منم به روزم[لبخند] شاد باشی[گل]

friendship

جان من فدای ایران و ایرانیان عزیز، مسلمان،مسیحی‌،یهودی،بهائی،ملا،آخوند، بی‌ دین، همه و همه من قربان همه. بقول معروف این نیست بگذرد.

friendship

جان من فدای ایران و ایرانیان عزیز، مسلمان،مسیحی‌،یهودی،بهائی،ملا،آخوند، بی‌ دین، همه و همه من قربان همه. بقول معروف این نیست بگذرد.