زندگی

   زندگی، راز بزرگی است که در ما جاریست

 

زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست

 

رود دنیا جاریست

 

زندگی ، آبتنی کردن در این رود است

 

وقت رفتن به همان عریانی که به هنگام ورود آمده ایم

 

دست ما در کف این رود به دنبال چه می گردد؟ هیچ!!!

 

  

 

((زندگی ، وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند ))

 

 

 

شاید این حسرت بیهوده که بر دل داری

 

شعله گرمی امید تو را ، خواهد کشت

 

زندگی درک همین اکنون است

 

زندگی شوق رسیدن به همان

 

فردایی است ، که نخواهد آمد

 

تو نه در دیروزی ، و نه در فردایی

 

ظرف امروز ، پر از بودن توست

 

شاید این خنده که امروز ، دریغش کردی

 

آخرین فرصت همراهی با ، امید است

 

زندگی یاد غریبی است که در سینه خاک ،

 

به جا می ماند

 

زندگی ، سبزترین آیه ، در اندیشه برگ

 

زندگی ، خاطر دریایی یک قطره ، در آرامش رود

 

زندگی ، حس شکوفایی یک مزرعه ، در باور بذر

 

زندگی ، باور دریاست در اندیشه ماهی ، در تنگ

 

زندگی ، ترجمه روشن خاک است ، در آیینه عشق

 

زندگی ، فهم نفهمیدن هاست

 

زندگی ، پنجره ای باز، به دنیای وجود

 

تا که این پنجره باز است ، جهانی با ماست

 

آسمان ، نور ، خدا ، عشق ، سعادت با ماست

 

فرصت بازی این پنجره را دریابیم

 

/ 2 نظر / 23 بازدید
آتما

سلام عالیه شعرت ولی باید اینطوری خوند[خرخون] [نیشخند] شقایق اجازه میدی لینکت کنم؟

آتما

اگه داشتم تو رو من دنیا یه صفای دیگه داشت[ناراحت]